• Sedert 1 maart 1992 werkzaam als groepsleider in De Korbeel
  Vzw Gezondheidszorg Heilige Familie
  Groeningepoort 4
  8500 Kortrijk  
 • Sedert 01.05.2000 in de functie van diensthoofd groepsleiding
 • Sedert 2000 binnen de vzw Gezondheidszorg Heilige Familie, interne trainer in het ‘omgaan met dreigend en destructief gedrag’
 • Sedert 01.01.2002 werkzaam in het infantteam binnen de Korbeel (kinderen 0-3 jaar)
 • Sedert 2000 oprichter en docent binnen de opleiding Vlaamse Specialisatie voor Groepsleiding
 • Sedert 2002 actief als freelance vormingsmedewerker binnen de Gezinsbond
 • Sedert 2004 werkzaam als docent binnen IPSOC-bijscholing: thema’s conflicthantering en bemiddeling, omgaan met agressie bij kinderen en jongeren, omgaan met jongeren met psychische problemen
 • Sedert 2004 werkzaam als docent binnen het Eekhoutcentrum: centraal thema ‘omgaan met agressie’
 • Sedert 2013 Bemiddelaar in sociale zaken
 • Sedert 2014 Bemiddelaar in de jeugdhulp

 

 • Sedert 2007 werkzaam als coördinator van De Patio, een intensieve behandeleenheid voor minderjarige jongeren (12-18 jaar) met een psychiatrische problematiek en een MOF-dossier (For-K)