1.     Doorheen het cursus en vormingsaanbod is ‘agressie en conflicthantering’de rode draad.

 • Cursus en vormingssessies worden afgestemd op maat van de aanvrager.
 • Dit kan in halve dagen of meerdere dagen, vormingsavonden, weekenddagen,…
 • De vorming is zowel gericht naar onderwijs als naar hulpverlening.
 • Ik richt mij zowel naar jongeren als naar volwassenen.

 

Het kan gaan om:

 • Het opzetten van een agressiebeleid
 • Bespreken van concrete handvatten
 • Bespreken van casuïstiek
 • Supervisie
 • Teamcoaching.

Naast dit freelance aanbod is er het vaste aanbod vanuit de samenwerking het Eekhoutcentrum (www.eekhoutcentrum.be).

U kan mij tevens terugvinden in het vormingsaanbod van ICOBA (www.vspf.org)

 

2.     Er is een aanbod rond kinderen en jongeren met psychische problemen.

Mijn jarenlange ervaring binnen kinder- en jeugdpsychiatrie en forensische jeugdpsychiatrie zorgt voor een grote kennis en ervaring in het werken met allerhande problematieken. Ook hierrond is een vormingsaanbod mogelijk.

 

3.     Er is een aanbod vanuit de Gezinsbond.

Binnen de Gezinsbond verzorg ik volgende thema’s:

 • Omgaan met gevoelens bij kinderen’
 • Handvatten voor een goede kinderopasser’
 • Omgaan met botsende, agressieve tieners’
 • Loop naar de maan’ (vorming op basis van het boek)

 

4.     Er is een specifiek aanbod voor gemeenten en hun fuifbeleid.

Cursus omgaan met agressie voor fuifbuddy’s !