Jaar

Organisatie

Inhoud

Voorjaar 2014 KU Leuven

 

Opleiding bemiddelaar in de jeugdhulp

 

Najaar 2013 Mediation Instituut Vlaanderen (Mediv)

 

Specialisatie bemiddeling in sociale zaken

 

Mei 2013

Mediation Instituut Vlaanderen (Mediv)

 

Tweedaags congres, causerie en seminarie over conflicten met de Oostenrijkse professor Friedrich Glasl

 

 

Februari 2013

 

De Bedding Mentaliseren en hechting

 

Februari 2013

 

Interactie-Academie  inspiratiedag ‘Jongeren met delinquent, deviant of agressief gedrag’ 
November 2012

Vormingscentrum Guislain

 

Motiverende gesprekstechnieken
Oktober 2012

Vormingscentrum Guislain

 

De rol van overtuiging

 

Mei – juni 2012

 

Interactie-academie Antwerpen Intervisie begeleiden

 

Mei 2012

Studiedag PZ Heilige Familie Kortrijk ‘Macht in relaties’

 

Maart 2012 (start)

 

Steunpunt Expertise Netwerk vzw Kenniskring 'hulpverlening aan verstandelijk beperkte plegers van seksueel overschrijdend gedrag'

 

Oktober 2012 (start)

 

Steunpunt Expertise Netwerk vzw Kenniskring "hulpverleners die aan de slag gaan met jongeren met een verstandelijke beperking en GES"
Februari 2012

 

Vlaamse onderwijsraad - VLOR

 

Time-out binnen het onderwijs
December 2011

KU Leuven, campus Kortrijk

 

Studiedag: Hoe normaal is pathologisch?
November 2011

Coördinatiecomité PZ

 

Kwaliteit en patiëntveiligheid
Juni 2011

Sensoa

Vorming "Vlaggensysteem: omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongeren"

Februari 2011

 

Studiedag 'time-out' in het onderwijs

Januari 2011

 

Studiedag Haim Omer, geweldloos opvoeden

Januari 2011

Paika

Conferentiedag 'geweldloos Verzet in gezin en klas'

Najaar 2010

 Interaktie Academie

Opleiding bemiddeling en conflicthantering

Oktober 2010

Voca

2-daagse training leidinggevenden

Januari 2009

Voca

2-daagse conflicthantering: communicatie bij conflicthantering

Nov 2008

Vzw Kern

3-daagse training ‘Rondom gezin: gezinsgericht werken vanuit leefgroepscontext

September 2008

Voca

2-daagse coachend leidinggeven: vaardigheden

November 2008

Centrum ZIT-Stil

symposium ‘ADHD ontspoord …’
ADHD als risicofactor voor disfunctioneel grensoverschrijdend gedrag

Maart 2008

Goldstein instituut Nederland

Goldstein training SOVA (Sociale Vaardigheden)

Februari 2008

Goldstein instituut Nederland

Goldstein training: ART (Agressie Regulatie Training)

Februari 2008

Marcus Geers, Inspiralia

Bezieling en leidinggeven

Februari 2008

Voca

Competenties en leidinggeven

Juli 2007

Geert Stroobant

Omgaan met grenzen

Juni 2006

Interne vorming

‘De kunst van het luisteren.’

Okt 2005

Voca

2-daagse ‘Coachend leidinggeven: persoonlijke groei’

Sept 2005

Voca

2-daagse ‘Coachend leidinggeven: vaardigheden’

Juni 2005

Universitair Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Vijfde Vlaams congres Kinder- en Jeugdpsychiatrie en psychotherapie

Maart 2005

Ipsoc-bijscholing

2-daags Congres ‘Grenzen stellen’

Jan 2005

Expertisecentrum voor Opvoeding en Kinderopvang

Vormingsdag ‘Samen sterker Terug Op Pad’:

STOP

Nov 2004

VVI werkgroep Kwaliteitszorg Caritas W-VL.

2-daags congres ‘Bezieling en kwaliteit’

Juni 2004

Kring

3-daagse ‘Leidinggeven, contextueel benaderd’

Mei 2004

Autisme Centraal

‘Vroegtijdige onderkenning van autismespectrumstoornissen’

Feb 2004

Interne vorming

‘Bezieling en leiderschap’

Feb 2004

K. U. Leuven

Vierde Vlaams congres Kinder- en Jeugdpsychiatrie en psychotherapie

Sept 2003

Relatie- Studio

2- daagse ‘Bejegening’

Nov 2002

Vzw Rustenhove

2-daagse ‘Kwaliteitszorg’

 2002

 Relatie-Studio

2-daagse ‘Axenroos’

2001-2002

VSPW-Kortrijk

Kaderopleiding voor leidinggevenden (geslaagd met onderscheiding)

Nov 2001

Vzw Kern

3-daagse training ‘Rondom gezin: initiatie gezinsgericht werken’

Nov 2001

Universiteit Gent

Derde Vlaams congres Kinder- en Jeugdpsychiatrie en psychotherapie

Nov 2000

Vzw Refleks

3-daagse ‘Omgaan met agressie bij jongeren’

Maart 2000

Kulak W-VL

Geweld in de hulpverlening

1999

Vzw Kern

4-daagse training: ‘Residentiële aanpak van moeilijk opvoedbare kinderen’

Auteur van het boek:

‘Loop naar de maan. Praktijkgids omgaan met agressie in onderwijs en opvoeding.’

Uitgeverij Garant 2008