Wat is bemiddeling in de jeugdhulp?

- Bemiddeling is een proces waarbij een bemiddelaar twee of meer partijen helpt om hun meningsverschillen of   belangentegenstellingen op te lossen.

- Een bemiddeling bestaat uit één of meerdere gesprekken onder leiding van een bemiddelaar.

- De bemiddelaar is een neutraal persoon die luistert naar beide partijen.

- Samen, in overleg, wordt gezocht naar een oplossing.

- De bemiddelaar heeft beroepsgeheim en kan enkel met jouw toestemming informatie doorgeven.

- Je mag altijd iemand meenemen naar de gesprekken om je te steunen, bv. iemand uit je familie, een leerkracht, vriend(in),…

- De gesprekken gaan door op een door de deelnemers afgesproken plaats. 

- De bemiddeling is vrijwillig en pas mogelijk als alle partijen akkoord zijn.

- Je kan op elk moment de bemiddeling stop zetten

- Bemiddeling in de jeugdhulp is gratis.

 

Wanneer is bemiddeling in de jeugdhulp mogelijk?

Sinds de start van Integrale Jeugdhulpverlening is er heel wat veranderd in het landschap van de jeugdhulp. Eén van de bouwstenen waarop deze verandering is gebaseerd, is het streven naar continuïteit binnen de jeugdhulp. Participatie en eigen krachten zijn hefbomen in het werken met jongeren en hun gezin. Toch is het mogelijk dat er een barst ontstaat in de hulp die wordt geboden of dat er spanning ontstaat in de communicatie. Tevens kan het dat je als cliënt geen hulpverlener bereid vindt om samen met jou een vraag tot hulp te stellen aan de Intersectorale Toegangspoort. Dan is bemiddeling een mogelijkheid.

Samengevat:

Een aanmelding voor bemiddeling in de jeugdhulp kan gebeuren door elke betrokken partij, naar aanleiding van een conflict dat invloed heeft op de continuïteit van de jeugdhulp. Dit kan zowel in een context van lopende hulpverlening als in een context waarin hulpverlening nog niet werd opgestart.

Voor vrijblijvende informatie en aanvragen van bemiddeling:

Provincie West-Vlaanderen – dienst welzijn

Telefonisch: 050 40 33 15

Via mail: bemiddeling(at)west-vlaanderen.be

Voor meer informatie kan je steeds terecht op de website van Integrale Jeugdhulp www.jeugdhulp.be