2012 - 2013

1. Syntra West Brugge
2. Sint-Niklaasinstituut Kortrijk · Katho  Kortrijk
3. Jeugddienst: Fuifubuddy's Zwevegem
4. Brugopleiding psychiatrisch verpleegkunde HIVB  Roeselare
5. 't Groot-Hersberge Torhout
6. vzw Binnenstad Brugge
7. Scholengroep Sint-Michiel Roeselare
8. Stella Maris Kortrijk
9. Halfweekhuis Brugge
10. Psychiatrisch ziekenhuis Sint-Fransiscus Zottegem
11. vzw Achtkanter Kortrijk
12. vzw Pirlewiet Nieuwpoort
13. Syntra West Kortrijk
14. Formaat jeugdhuiswerk Vlaanderen: vorming jeugdhuizen Gent Drongen
15. KATHO- HIVB Brugge
16. KATHO - IPSOC Kortrijk
17. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg ifv onderwijs Brussel
18. Beschut Wonen Zottegem
19. OCMW Brugge en Opvoedingswinkel Brugge Brugge
20. De Kindervriend: De Nisse Rollegem
21. Syntra West Roeselare